Vilka tjänster erbjuder vi?

  • Effektiv och trygg utrotning av gnagare så som möss och råttor.
  • Förgiftning av inomhusskadedjur så som myror, silverfiskar och pälsängrar.
  • Bekämpning av getingar samt borttagning av getingbon.
  • Avhysning av fåglar så som stadsduvor och sparvar med fallspecifika hinder.
  • Noggrann planering och omsorgsfullt förverkligande ingår alltid i våra tjänster.

Luotettava Kumppani